News

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Odwiedź nas na Facebooku!

Posted in News | Comments Off on Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Realizacja kontraktu: “Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach”.

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała układ przenośników…

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach”.

Realizacja kontraktu: “Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu”.

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia:…

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu”.

Realizacja kontraktu: “Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia:…

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”

Realizacja kontraktu: “Projekt i budowa Przepompowni Ścieków Garbary – K4/ FS4” w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawiające poziom “0” budowanej Przepomowni Ścieków Garbary – etap…

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Projekt i budowa Przepompowni Ścieków Garbary – K4/ FS4” w Poznaniu.

Dyplom dla PWP Katowice Sp. z o.o.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza firma otrzymała dyplom za…

Posted in News | Comments Off on Dyplom dla PWP Katowice Sp. z o.o.

Zakończenie robót technologicznych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Chełmiec, gm. Nowy Sącz

Dnia 01.09.2015r. zakończone zostały prace technologiczne, w ramach których nasza…

Posted in News | Comments Off on Zakończenie robót technologicznych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Chełmiec, gm. Nowy Sącz

Zakończenie inwestycji pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II (Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)

W ramach kontraktu Firma PWP Katowice Sp. z o.o. jako…

Posted in News | Comments Off on Zakończenie inwestycji pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II (Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów

Dnia 09.06.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z realizacją kontraktu:…

Posted in News | Comments Off on Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów

Otwarcie zmodernizowanej przez PWP Katowice Sp. z o.o. Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach, gm. Sułkowice

Dnia 22.05.2015 r. PWP Katowice zakończyło kolejną inwestycję polegającą na…

Posted in News | Comments Off on Otwarcie zmodernizowanej przez PWP Katowice Sp. z o.o. Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach, gm. Sułkowice

Zakończenie inwestycji pn. “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Dnia 29.05.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót zrealizowanych w ramach inwestycji:…

Posted in News | Comments Off on Zakończenie inwestycji pn. “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie

W ramach kontraktu pn. “Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych…

Posted in News | Comments Off on Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska

PWP Katowice Sp. z o.o. działając jako Podwykonawca dla Konsorcjum…

Posted in News | Comments Off on Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska

Zakończenie inwestycji pn. “Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice”

W środę 29 października 2014 roku, otwarta została rozbudowana i…

Posted in News | Comments Off on Zakończenie inwestycji pn. “Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice”

Realizacja kontraktu: “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Dnia 09.10.2014r. zawarta została umowa pomiędzy PWP Katowice a PWiK…

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Realizacja kontraktu: “Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II (wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)”

W dniu 13.06.2014r. spółka PWP Katowice zawarła umowę z Zamawiającym:…

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II (wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)”

Dnia 10.03.2014 r. Firma PWP Katowice zakończyła remont stacji uzdatniania wody na ujęciu w Krymerwizie (Niedzica, gm. Łapsze Niżne)

Remont obejmował zmianę technologii uzdatniania wody, wymianę wszystkich urządzeń technologicznych…

Posted in News | Comments Off on Dnia 10.03.2014 r. Firma PWP Katowice zakończyła remont stacji uzdatniania wody na ujęciu w Krymerwizie (Niedzica, gm. Łapsze Niżne)

Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie

W dniu 1 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta…

Posted in News | Comments Off on Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Remont stacji uzdatniania wody w wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica – II postępowanie

Spółka PWP Katowice, dążąc do poszerzania swojej oferty realizacyjnej, podjęła…

Posted in News | Comments Off on Remont stacji uzdatniania wody w wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica – II postępowanie

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice

Wykorzystując potencjał firm należących do Grupy Kapitałowej INTROL S.A. oraz…

Posted in News | Comments Off on Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice