Remont stacji uzdatniania wody w wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica – II postępowanie

Spółka PWP Katowice, dążąc do poszerzania swojej oferty realizacyjnej, podjęła się realizacji zadania pod nazwą: “Remont stacji uzdatniania wody w wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica – II postępowanie”, podpisująć w dniu 28.06.2013r. Umowę z Gminą Łapsze Niżne.

Wydajność zmodernizowanej stacji wynosić będzie 500m3/d.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę ponad 2 mln zł