Realizacja: Wyposażenie hali krat

Uruchomiona została instalacja mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych wyposażona w:
– dwie kraty mechaniczne typu hakowego
– dwie prasopłuczki skratek
– układ transportu skratek o długości 30m