Procedury COMPLIANCE

 

1. KODEKS ETYKI BIZNESU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL – PWP
2.

PROCEDURA ANONIMOEWGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI (WHISTLEBLOWING)

W GK INTROL

3.

Procedura Whistleblowing (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) GK INTROL – załącznik nr 2

4.

PROCEDURA ANRYKORUPCYJNA GK INTROL – PWP

5.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GK INTROL – PWP