Dostawa i montaż urządzeń na Oczyszczalni ścieków w Pińczowie

W ramach realizacji kontraktu dostarczyliśmy i zamontowaliśmy:

  • kratę mechaniczne grzebłowe typ SCJ400x4100/6 – 2 szt.
  • kratę ręczną awaryjną typ KR – 1 szt.
  • bezwałowy przenośnik zbiorczy skratek typ PSP U260 – 1 szt.
  • prasopłuczkę skratek typ PS250 – 1 szt.
  • płuczkę piasku typ PP250 – 2 szt.
  • szafa sterownicza układu separacji skratek – 1 szt.
  • szafa sterownicza płuczek piasku – 1 szt.