Układ transportu i higienizacji osadu – zakończenie robót

W ramach realizowanego kontraktu firma PWP Katowice dostarczyła, zamontowała oraz uruchomiła układ transportu i higienizacji osadu, wyposażony w urządzenia następujące urządzenia:

  • przenośniki spiralne bezwałowe osadu odwodnionego po wirówkach – 2 szt.
  • mieszarka osadu z wapnem – 1 szt.
  • przenośniki spiralne bezwałowe osadu zhigienizowanego – 4 szt. (w tym jeden przenośnik pionowy oraz jeden przenośnik rewersyjny),
  • silos wapna – 1 szt.
  • przenośniki spiralne wapna – 2 szt.
  • szafa sterownicza z panelem obsługowym – 1 szt.