Dostawa i montaż instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków

Dostawa i montaż instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków, w skład którego wchodzą następujące urządzenia:

  1. Kratopiaskownika
  2. Prasopłuczki skratek
  3. Płuczki piasku
  4. Szafy zasilająco-sterowniczej