Dostawa i montaż urządzeń na OŚ w Lubartowie

Dostarczone i zamontowane urządzenia produkcji PWP Katowice:

  • Sitopiaskowniki Combi 18120 z systemem napowietrzania i odtłuszczania ze zintegrowanym sitem bębnowym SB1000 – 2 szt.
  • Przenośnik zbiorczy skratek – 1 szt.
  • Przenośnik zbiorczy piasku – 1 szt.
  • Prasopłuczka skratek – 1 szt.
  • Płuczka piasku – 1 szt.

stanowią wyposażenie obiektu „Hala Sitopiaskowników”