Dostawa, montaż i uruchomienie kraty mechanicznej zgrzebłowej

W ramach realizacji zadania nasza firma dokonała dostawy, montażu i uruchomienia kraty mechanicznej zgrzebłowej wraz z systemem transportu skratek i robotami towarzyszącymi, w pompowni ścieków.

Nowa krata zgrzebłowa separuje ze ścieku zanieczyszczenia stałe i transportuje je na wysokość 9,5m od dna pompowni ścieków

Długość całkowita kraty wynosi 11m a jej głębokość zabudowy w pompowni 7990mm.

Głębokość pompowni wynosi 15m.