Realizacja: Instalacja do separacji skratek i piasku

Uruchomiona instalacja do separacji skratek i piasku o przepustowości Q=100m3/h składa się z:

  • kraty mechanicznej taśmowo-hakowej KTH SCC
  • piaskownika wirowego PWS
  • układu zasilająco-sterującego urządzeniami.