Dostawa i montaż układu transportu osadu odwodnionego i skratek

Układ transportu osadu odwodnionego i skratek stanowił:

  • przenośnik spiralny bezwałowy osadu spod wirówki,
  • obrotowy przenośnik spiralny bezwałowy rewersyjny osadu,
  • instalacja do higienizacji osadu wapnem,
  • układ zasilająco-sterowniczy,
  • przenośnik spiralny bezwałowy skratek.